OPPSTALLING

KHERION - Mennesket og hesten

Kherion er navnet på den vise kentaur – skikkelsen halvt menneske halv hest i gresk mytologi - som lærte Akilles å forstå hester og å ri. Litt på samme måte er vår misjon å gjøre det lettere for mennesket og hesten å forstå og respektere hverandre.  Større gjensidig forståelse baner vei for større harmoni og større glede i den relasjonen vi mennesker ønsker å bygge opp med et så unikt og magisk dyr som hesten. 

Dette grunnsyn gjennomsyrer alt vi gjør på gården med mennesker og med hester. En annen måte å se dette på er å gi hester en best mulig opplevelse av samvær med mennesket. "Best mulig" betyr nærmest mulig hva hesten instinktivt forventer ut fra hvordan den ville levd fritt i naturen.

Se mer informasjon i linkene til venstre.

 

Kherion-senteret har:

  • 12 bokser på  3x4 mt.

  • Rundbane på 20 mt. i diameter

  • Ridebane på 30x55 mt.

  • Store luftegårder

Reglement

Priser