FABIO MANZETTI

HEST og KOMMUNIKASJON

I våre øyne er hesten ofte forbundet med livskraft, følelser og emosjoner. Også mennesket er fra Naturens side utstyrt med livskraft, følelser og emosjoner, men altfor ofte trykkes disse ned av stress og andre ytre påvirkninger.

Ved å lære seg å kommunisere med hesten, lærer vi å bli mer fortrolige med våre mest genuine følelser og emosjoner. Å gjenkjenne disse emosjonene gjør oss tryggere, mer harmoniske, mer åpne. Når vi lykkes med denne interaksjon får vi en klar følelse av å mestre oppgavene, noe som styrker vår selvtillit. Men for å lykkes med dette må vi samtidig stille oss inn på hestens bølgelengde – den emosjonelle og intuitive, men også den rene og genuine hvor maskene og bløff ikke virker.

 


 

Versione italiana       English version